WPL Team Updates - Uttar Pradesh Warriorz

UP Warriorz

Auction Spent: INR 12.00 Cr, Purse Left: Nil

Total Players: 16, Overseas: 6

Sophie Ecclestone - INR 1.8 crore, Deepti Sharma - INR 2.6 crore, Tahlia McGrath - INR 1.4 crore, Shabnim Ismail - INR 1 crore, Alyssa Healy - INR 70 lakh, Anjali Sarvani - INR 55 lakh, Rajeshwari Gayakwad - INR 40 lakh, Shweta Sherawat - INR 40 lakh, S Yashasri - INR 10 lakh, Kiran Navgire - INR 30 lakhs, Grace Harris - INR 75 lakh, Devika Vaidya - INR 1.4 crore, Lauren Bell - INR 30 Lakh, Laxmi Yadav - INR 10 lakh, Parshavi Chopra - INR 10 lakh, Simran Shaikh - INR 10 lakh