Shashank - Ashutosh partnerships

Shashank - Ashutosh partnerships

Partners Runs Wkt Team Opposition Ground Match Date
Shashank Singh, AR Sharma 66* 7th Punjab Kings v SRH Mullanpur 9 Apr 2024
Shashank Singh, AR Sharma 43 7th Punjab Kings v GT Ahmedabad 4 Apr 2024
Shashank Singh, AR Sharma 34 7th Punjab Kings v MI Mullanpur 18 Apr 2024


(source: Gettyimages)