Most wickets in Vijay Hazare Trophy 2023/24 - After League stage

Most wickets in Vijay Hazare Trophy 2023/24 - After League stage

Player Matches Overs Wkts Runs 4-fers 5-fers
1 Siddarth Kaul 6 49.5 19 287 1 2
2 Debabrata Pradhan 7 59.4 18 217 3 -
3 Vasuki Koushik 7 56.2 16 185 2 -
4 Manisankar Murasingh 7 52.2 16 176 1 -
5 Tushar Deshpande 6 49.5 16 232 1 -
6 Kartikeya Kak 7 55.5 16 263 - 2
7 Rahul Chahar 6 35.5 16 183 - 2
8 Baltej Singh 6 50.5 15 187 1 1
9 Mohit Avasthi 6 52.1 15 201 2 -
10 Darshan Nalkande 7 56.1 15 263 - 1
11 Darshan Misal 6 49 15 236 1 -
12 Harshal Patel 7 49.5 15 250 1 1