Highest Partnership by runs in Vijay Hazare Trophy 2023 - After quarterfinals

Highest Partnership by runs in Vijay Hazare Trophy 2023 - After quarterfinals

Partners Runs Wkt Team Opposition Ground Match Date
R Samarth, MA Agarwal 267 1st Karnataka v J + K Ahmedabad 23-Nov-23
Vivrant Sharma, Qamran Iqbal 228 3rd J + K v Mizoram Ahmedabad 01-Dec-23
KS Bharat, K Ashwin Hebbar 226* 2nd Andhra v Arunachal Chandigarh 25-Nov-23
RS Kunnummal, Krishna Prasad 218 1st Kerala v Maharashtra Rajkot 09-Dec-23
UM Patel, PK Panchal 211 1st Gujarat v Himachal Chandigarh 05-Dec-23
AP Majumdar, SK Gharami 209* 3rd Bengal v Gujarat Saurashtra 09-Dec-23
L Thareja, Himmat Singh 199* 5th Delhi v Chandigarh Ahmedabad 03-Dec-23
AK Kaushik, Arslan Khan 199 2nd Chandigarh v Mizoram Ahmedabad 23-Nov-23
Shashank Singh, AN Khare 192 4th Chhattisgarh v Manipur Jaipur 29-Nov-23
SS Tiwary, K Deobrat 176 4th Jharkhand v Meghalaya Jaipur 27-Nov-23
AH Gupta, V Dhankhar 172 4th Services v Maharashtra Jaipur 25-Nov-23